Verzending binnen 24h | Gratis vanaf €30 | 30 dagen retourneren

Disclaimer

Disclaimer Lollipoprebels.be

Datum laatste aanpassing: 1 mei 2020

Ondernemingsgegevens

Deze website is eigendom van Lollipop Rebels/Barbara Van Haver

Adres maatschappelijk zetel: Kettingstraat 15 bus 102 9000 Gent

Telefoon: +32 493486963

https://lollipoprebels.be/pages/privacyverklaring-en-cookies

E-mail: hello@lollipoprebels.be

Ondernemingsnummer: 0712875962

BTW nummer: BE0712875962

Door de toegang tot en het gebruik van de website lollipoprebels.be verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lollipop Rebels/Barbara van Haver of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Lollipop Rebels/Barbara Van Haver levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Lollipop Rebels/Barbara Van Haver kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Lollipop Rebels/Barbara Van Haver geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Lollipop Rebels/Barbara Van Haver kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Lollipop Rebels/Barbara Van Haver verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

E-mails en alle bijlagen afkomstig van Lollipop Rebels zijn vertrouwelijk en/of onderworpen aan auteursrechten of andere wetsbepalingen en zijn enkel bestemd voor de adressant zoals in het bericht vermeld.

Informatie verzonden aan Lollipop Rebels via e-mail is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Lollipop Rebels/Barbara Van Haver aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van gegevens welke veroorzaakt kunnen zijn door computervirussen en/of andere malware. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.