Verzending binnen 24h | Gratis vanaf €30 | 30 dagen retourneren

Privacyverklaring en cookies

Privacyverklaring en cookiebeleid

Privacyverklaring

Datum laatste aanpassing: 14 juni 2021.

Lollipop Rebels/Barbara Van Haver verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht Barbara Van Haver van Lollipop Rebels op hello@lollipoprebels.be. 

Ondernemingsgegevens

Barbara Van Haver

Lollipop Rebels

Sportstraat 169, 9000 Gent

België

hello@lollipoprebels.be

+32 493486963

Ondernemingsnummer: 0712875962

BTW nummer: BE0712875962

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden door middel van en ten gevolge van het gebruik van onze website, Lollipoprebels.be.

De persoonsgegevens die Lollipop Rebels/Barbara Van Haver verzamelt en verwerkt, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld

Lollipop Rebels/Barbara Van Haver verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Deze gegevens, die noodzakelijk zijn voor de verwerkingen zoals omschreven in dit Privacybeleid, betreffen: 

 • Identificatiegegevens: naam, adres, taal, etc.;
 • Contactgegevens: telefoonnummer, e-mail, etc.;

Door het gebruik van cookies op de Website kunnen volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adres, cookies, browser, toestel, etc.
 • Elektronische lokalisatiegegevens: geografische locatie, etc.

De meeste informatie is op of via lollipoprebels.be beschikbaar zonder dat u uw persoonsgegevens dient te verstrekken. Lollipop Rebels/Barbara Van Haver verwerkt evenwel de persoonsgegevens die door u werden bezorgd door middel van de invulformulieren op de website:

 • Identificatiegegevens: naam, adres, etc.;
 • Contactgegevens: telefoonnummer, email, etc.;

Lollipoprebels.be maakt gebruik van de Shopify app 'ShopSync'. Hierbij wordt informatie gesynchroniseerd tussen Shopify en Mailchimp. Mailchimp is een Email Service Provider die het mogelijk maakt nieuwsbrieven en andere e-mails te versturen. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze e-maillijst via onze website of via een andere weg, komt u in de Mailchimp database terecht. Om de synchronisatie tussen Mailchimp en Shopify mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van ShopSync. Het synchronisatieproces vereist overdracht van informatie via een beveiligde verbinding naar servers die worden gehost door Amazon Web Services in de Verenigde Staten.

Gebruik van persoonsgegevens

Lollipop Rebels/Barbara Van Haver verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring steeds in overeenstemming met één of meerdere van de onderstaande doeleinden:

 • het verwerken van bestellingen en leveren van door Lollipoprebels.be aangeboden producten en diensten;
 • het beheer en administratie van het klantenbestand;
 • het verlenen van informatie na een (aan)vraag hiertoe uitgaande van u;
 • het aanbieden en versturen van nieuwsbrieven, reclame en direct marketing, indien hiertoe de toestemming werd verkregen;
 • het verzekeren en verbeteren van de werking van lollipoprebels.be;
 • het aanbieden en verzenden van e-mails om u op de hoogte te brengen van veranderingen inzake wetgeving en onderwerpen die voor u relevant kunnen zijn;
 • het beheer en administratie van leveranciers en tussenpersonen.

Overmaken van persoonsgegevens aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met leveranciers van Lollipop Rebels, met name in het kader van het dropshippen van bepaalde grote items, waarbij de producten rechtstreeks door de leverancier bij de klant van Lollipop Rebels worden geleverd.

Lollipop Rebels/Barbara Van Haver garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: hello@lollipoprebels.be.

Beveiliging van persoonsgegevens

Lollipop Rebels/Barbara Van Haver stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen zoals vereist is volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy van persoonsgegevens. Helaas kan de veiligheid van gegevensopslag en gegevensoverdracht via het internet nooit 100% kan worden gewaarborgd. Als u redenen heeft om te geloven dat uw interactie met Lollipoprebels.be niet veilig verloopt, gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met ons via e-mail op hello@lollipoprebels.be of via het contactformulier op lollipoprebels.be/contact.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Cookiebeleid

Datum laatste aanpassing: 1 mei 2020.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies

Wij gebruiken cookies om het functioneren van onze website te vergemakkelijken en aangenamer te maken voor de bezoeker en die er voor zorgen dat de bezoeker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Het gaat om een cookie die de stand van uw winkelkar tijdens een bestelling onthoud. Zo zitten uw toegevoegde producten nog steeds in het winkelmandje wanneer u de website verlaat en even later weer terugkeert. 

Deze cookies worden automatisch geplaatst en gebruiken wij dus altijd. Andere cookies kan u weigeren.

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van bezoekers en om het gebruikersgemak van onze website te vergroten.

Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Voor analyses van het gebruik van onze website doen wij beroep op Google Analytics en het ingebouwde analytics systeem van Shopify, het besturingssysteem waarop onze webshop gebouwd is.

Marketing cookies

Om u nog beter te kunnen informeren over onze producten en diensten gebruiken wij cookies die ons vertellen wat u hebt bekeken op onze website of voor welke producten en diensten u interesse kan hebben.

Wij gebruiken die gegevens ook voor onze reclamecampagnes op websites van derden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Wanneer wij u voorstellen om content van onze website te delen op sociale netwerken, bv. Facebook, dan kunnen die een cookie op uw toestel plaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van de organisatie in kwestie.

Voor onze marketingcampanges op Facebook gebruiken wij de tool “Pixel”, waarmee een cookie dat door Facebook is aangemaakt, geïntegreerd wordt in sommige van onze webpagina’s. Met die pixel kan Facebook de handelingen van zijn gebruikers volgen vanaf een advertentie op het sociale netwerk naar een webpagina op onze website. Facebook zal nadien op zijn platform de gebruiker kunnen herkennen die de webpagina in kwestie heeft bezocht, diensten op maat verstrekken en meer gerichte reclames kunnen plaatsen. Die gegevensverwerking geldt overigens niet voor wie niet op Facebook zit. Lees meer over hoe Facebook gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt en over mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen in het Facebook-beleid inzake gebruikersgegevens.

Lijst van gebruikte cookies

secure_customer_sig

cookieoptimizer_details

cookieoptimizer_consent

cart_ts

cart_sig

cart

_y

_y

_shopify_y

_shopify_y

_shopify_sa_t

_shopify_sa_p

_shopify_sa_p

_shopify_s

_shopify_fs

_s

_orig_referrer

_landing_page

_gid

_gat

_ga

_fbp

__cfduid


Bij het bezoeken van de website zal de gebruiker via een popup gevraagd worden of hij of zij akkoord gaat met het gebruik van niet-functionele cookies. Deze omvatten de analytische cookies en marketing cookies. De bezoeker kan het gebruik van niet-functionele cookies weigeren door op de knop 'Nodige cookies' te klikken. Bij het klikken op 'Alle cookies', worden zowel functionele als niet-functionele cookies aanvaard. Voor het gebruik van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. 

Update privacyverklaring

Lollipop Rebels/Barbara Van Haver beschikt over het recht om zijn privacyverklaring en cookiebeleid te vernieuwen, door de pagina op lollipoprebels.be te updaten. Lollipop Rebels adviseert u de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Bij vragen over ons privacy- en cookiebeleid kan u contact opnemen via onze contactpagina.